-
تعداد يافت شده (۳۷۷)
صفحه ۱ از ۳۱
 مكالمات اردو به فارسي

مكالمات اردو به فارسي

ناشر : بنگاه كتاب مشهد

نويسنده: عبدالرشيد شاهد

قیمت : ۳۵۰۰ ریال

(Sicher B2.2 (lektion 7-12

(Sicher B2.2 (lektion 7-12

ناشر :

قیمت : ۲۹۷۰۰۰۰ ریال

+Begegnungen: A2

+Begegnungen: A2

ناشر :

نويسنده: Anne Buscha

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


+Begegnungen: B1

+Begegnungen: B1

ناشر :

قیمت : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

+Sicher B1 زيشر

+Sicher B1 زيشر

ناشر : رهنما

نويسنده: Hueber

قیمت : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

10 نمونه آزمون زبان آلماني گوته A1

10 نمونه آزمون زبان آلماني گوته A1

ناشر : راين

نويسنده: محمودرضا ولي‌خاني

قیمت : ۲۹۰۰۰۰۰ ریال


10 نمونه آزمون زبان آلماني گوته B1

10 نمونه آزمون زبان آلماني گوته B1

ناشر : راين

نويسنده: محمودرضا ولي‌خاني

قیمت : ۳۷۷۰۰۰۰ ریال

1024- المجاني من النصوص العرفانيه

1024- المجاني من النصوص العرفانيه

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: عباس اقبالي - نويسنده: سيدرضا ميراحمدي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


1045 - صرف نحوي عربي (1و2)

1045 - صرف نحوي عربي (1و2)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: عباس ماهيار

قیمت : ۱۶۶۰۰۰۰ ریال

1232- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسي)

1232- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسي)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمدجواد كمالي

قیمت : ۷۹۰۰۰۰ ریال

1266- قرائت عربي(5)

1266- قرائت عربي(5)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي‌اكبر ميرحسيني

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال