-
تعداد يافت شده (۴۴۲۷)
صفحه ۱ از ۳۶۹
 ثبت املاك در ايران

ثبت املاك در ايران

ناشر : كتابخانه ‌گنج ‌دانش

نويسنده: علي حقيقت

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

 حقوق جزاي عمومي (جلد دوم)

حقوق جزاي عمومي (جلد دوم)

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: محمدعلي اردبيلي

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

 حقوق جزاي عمومي (جلد سوم)

حقوق جزاي عمومي (جلد سوم)

ناشر : ميزان

نويسنده: محمدعلي اردبيلي

قیمت : ۱۵۵۰۰۰۰ ریال


 حقوق جزاي عمومي (جلد نخست)

حقوق جزاي عمومي (جلد نخست)

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: محمدعلي اردبيلي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال

	مسئوليت مدني

مسئوليت مدني

ناشر : ميزان

نويسنده: بختيار عباسلو

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


"دادرسي‌هاي بين‌المللي" ديوان بين‌المللي دادگستري: مسائل روز، چكيده آراء و اسناد

"دادرسي‌هاي بين‌المللي" ديوان بين‌المللي دادگستري: مسائل روز، چكيده آراء و اسناد

ناشر : جنگل

نويسنده: ميرعباسي،سيدباقر - نويسنده: سادات‌ميداني،سيدحسين

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

"قاچاق كالا و ارز"

"قاچاق كالا و ارز"

ناشر : نشر قانون

نويسنده: مختار فيروزجائي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


"مجموعه‌ي اظهارنامه‌هاي كاربردي"

"مجموعه‌ي اظهارنامه‌هاي كاربردي"

ناشر : خرسندي

نويسنده: اميررضا سادات‌باريكاني - نويسنده: شهرام سلطاني

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

"نفقه و ماهيت حقوقي آن"

"نفقه و ماهيت حقوقي آن"

ناشر : خرسندي

نويسنده: اميررضا سادات‌باريكاني - نويسنده: شهرام سلطاني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

%پيشگيري وضعي از جرايم زيست‌محيطي در ايران و اسناد بين‌الملي

%پيشگيري وضعي از جرايم زيست‌محيطي در ايران و اسناد بين‌الملي

ناشر : خرسندي

نويسنده: جمال بيگي - نويسنده: محمدمهدي داداشي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال