-
تعداد يافت شده (۵۸۷)
صفحه ۱ از ۴۹
1001 سوال ضروري تئوري حسابرسي

1001 سوال ضروري تئوري حسابرسي

ناشر : ترمه

نويسنده: حامد آراد

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

1001 نكته و سوال حسابداري مديريت پيشرفته(ارشد دكتري)

1001 نكته و سوال حسابداري مديريت پيشرفته(ارشد دكتري)

ناشر : ترمه

نويسنده: حامد آراد - نويسنده: سلام عبداله‌زاده

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال


1258- اصول حسابداري

1258- اصول حسابداري

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي شفيع‌زاده - نويسنده: عبدالكريم مقدم

قیمت : ۵۶۰۰۰۰ ریال

1310- حسابرسي (1)

1310- حسابرسي (1)

ناشر : راه

نويسنده: سجاد سالاري

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

1393- حقوق اداري تطبيقي (1)

1393- حقوق اداري تطبيقي (1)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: مهدي هداوند

قیمت : ۵۷۰۰۰۰ ریال


1662- مباني حساابداري واحدهاي كشاورزي

1662- مباني حساابداري واحدهاي كشاورزي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محسن شوكت‌فدايي - نويسنده: مهدي شرفي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

1728-حسابداري صنعتي2

1728-حسابداري صنعتي2

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمود عربي - نويسنده: نسرين فريور

قیمت : ۶۶۰۰۰۰ ریال

1749- حسابداري مديريت استراتژيك از تئوري تا عمل (1)

1749- حسابداري مديريت استراتژيك از تئوري تا عمل (1)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمد نمازي

قیمت : ۲۳۸۰۰۰۰ ریال


1750- حسابداري مديريت استراتژيك :از تئوري العمل (2)

1750- حسابداري مديريت استراتژيك :از تئوري العمل (2)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمد نمازي

قیمت : ۱۶۷۰۰۰۰ ریال

1968- مباحث جاري در حسابداري

1968- مباحث جاري در حسابداري

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مهدي مشكي‌مياوقي

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ریال

2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابداري صنعتي

2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابداري صنعتي

ناشر : نگاه‌ دانش

نويسنده: غلامرضا كرمي - نويسنده: جلال وافي

قیمت : ۲۳۰۰۰۰۰ ریال