-
تعداد يافت شده (۴۸۲)
صفحه ۱ از ۴۰
 كوهنوردي در ايران

كوهنوردي در ايران

ناشر : روزنه

نويسنده: علي مقيم

قیمت : ۴۲۰۰۰۰۰ ریال

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: فاطمه بهفروز

قیمت : ۷۲۰۰۰۰ ریال

100 نكته درباره فضا

100 نكته درباره فضا

ناشر : موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

نويسنده: سو بكليك - مترجم: مصطفي شعرباف

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


1082- هوا و اقليم‌شناسي

1082- هوا و اقليم‌شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: فريد اجلالي

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال

113 نقشه طبيعي ايران

113 نقشه طبيعي ايران

ناشر : موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

1253-مباني علوم و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

1253-مباني علوم و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: عباس علي‌محمدي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


1260-روشهاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني

1260-روشهاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: ايان هاي - مترجم: احمد پوراحمد

قیمت : ۸۰۳۰۰۰ ریال

134- شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران

134- شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران

ناشر : موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

نويسنده: عباس جعفري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

1387-مدلهاي كاربردي در تحليل مسايل شهري و منطقه‌اي

1387-مدلهاي كاربردي در تحليل مسايل شهري و منطقه‌اي

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: نوربرت اپنهايم - مترجم: منوچهر طبيبيان

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


1426- كاربرد روشهاي تصميم‌گيري چندشاخصه در جغرافيا

1426- كاربرد روشهاي تصميم‌گيري چندشاخصه در جغرافيا

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: مهدي پورطاهري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

1463- زمين در فضا

1463- زمين در فضا

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمود نجفيان

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

1475 نقشه گردشگري تهران 70*100

1475 نقشه گردشگري تهران 70*100

ناشر : گيتاشناسي‌نوين

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال