تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
تاریخ و فلسفه علم: مقالاتی از رشدی راشد و درباره او
ناشر: هرمس
پدیدآور: - نویسنده: حسن امینی - نویسنده: حسین معصومی‌همدانی
قیمت کتاب: ۴۸۰۰۰۰ ریال
جزء و کل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - مترجم: حسین معصومی‌همدانی - نویسنده: ورنر هایزنبرگ
قیمت کتاب: ۱۶۰۰۰۰ ریال
ساخت و کار ذهن
ناشر: فرهنگ معاصر
پدیدآور: - مترجم: محمدرضا باطنی - نویسنده: کالین بلیک‌مور
قیمت کتاب: ۲۴۰۰۰۰ ریال
عناصر: افسانه، تاریخ، علم
ناشر: فرهنگ معاصر
پدیدآور: - مترجم: ماندانا فرهادیان - نویسنده: فیلیپ بال
قیمت کتاب: ۱۴۰۰۰۰ ریال
نسبیت خاص و عام و کیهانشناختی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: ولفگانگ ریندلر - مترجم: رضا منصوری
قیمت کتاب: ۱۵۵۰۰۰ ریال
نظریه کوانتومی
ناشر: فرهنگ معاصر
پدیدآور: - مترجم: حسین معصومی‌همدانی - نویسنده: جان پاکینگ‌هرن
قیمت کتاب: ۸۰۰۰۰ ریال