تعداد يافت شده (۲۹) صفحه ۱ از ۲
2000 سوال چهار گزینه‌ای حسابداری مدیریت
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: سلمان بیک‌بشرویه
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابداری صنعتی
ناشر:نگاه‌ دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: جلال وافی
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
ناشر:نگاه‌ دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: محمد مرادی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابداری مالی و صنعتی ویژه دانشجویان رشته مالی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: جلال وافی‌ثانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابرسی و استانداردهای حسابرسی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: مجید شهبازی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اصول حسابداری
ناشر:کتاب نو
پدیدآور: - نویسنده: والتر هریسون - نویسنده: چارلز هورن‌گرن
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
اصول حسابداری
ناشر:کتاب نو
پدیدآور: - نویسنده: والتر هریسون - نویسنده: چارلز هورن‌گرن
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
پاسخ سوالات تالیفی مروری جامع بر حسابداری مالی
ناشر:کتاب نو
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: محمد مرادی
قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
تئوری حسابداری
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
تئوری حسابداری(2)
ناشر:نگاه‌ دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
تئوری حسابرسی کرمی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: ایان دنیس - مترجم: غلامرضا کرمی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تئوری‌های حسابداری
ناشر:نگاه‌ دانش
پدیدآور: - نویسنده: هری‌آی ولک - نویسنده: مایکل‌جی. تیرنی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰