تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ : دوره 2جلدی: تاریخ عصر حافظ؛ تاریخ تصوف در اسلام
ناشر:زوار
پدیدآور: - نویسنده: قاسم غنی
قیمت:۷۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰ ریال
حافظ
ناشر:اساطیر
پدیدآور: - به‌اهتمام: عبدالکریم جربزه‌دار - نویسنده: شمس‌الدین‌محمد حافظ
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰ ریال
خاطرات دکتر قاسم غنی
ناشر:نشر علم
پدیدآور: - نویسنده: محمدابراهیم باستانی‌پاریزی - نویسنده: قاسم غنی
قیمت:۲۸۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۱۳۷۵۰ ریال
دیوان حافظ (فارسی - انگلیسی)
ناشر:فرهنگسرای میردشتی
پدیدآور: - خطاط: غلامحسین امیرخانی - شاعر: شمس‌الدین‌محمد حافظ
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۸۷۵۰۰ ریال
دیوان حافظ از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
ناشر:نشرپارسا
پدیدآور: - نویسنده: شمس‌الدین‌محمد حافظ - خطاط: امیراحمد فلسفی
قیمت:۵۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۱۲۵۰ ریال
دیوان حافظ با فالنامه جیبی قابدار
ناشر:فراروی
پدیدآور: - نویسنده: قاسم غنی - نویسنده: محمد قزوینی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰ ریال
دیوان حافظ خوشنویسی شده بر اساس ‌نسخه مصحح شادروانان علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی به انضمام ترجمه 43 غزل
ناشر:زرین و سیمین
پدیدآور: - نویسنده: شمس‌الدین‌محمد حافظ - نویسنده: محمود فرشچیان
قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰ ریال
دیوان حافظ خوشنویسی شده براساس ‌نسخه مصحح شادروانان علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی به انضمام ترجمه 43 غزل
ناشر:زرین و سیمین
پدیدآور: - شاعر: شمس‌الدین‌محمد حافظ - مصحح: قاسم غنی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰ ریال
دیوان حافظ شیرازی
ناشر:چاپ و انتشارات اقبال
پدیدآور: - نویسنده: شمس‌الدین‌محمد حافظ - مترجم: تصحیح محمد
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۸۲۵۰۰ ریال
دیوان حافظ شیرازی
ناشر:اشراقیه (مهدیه)
پدیدآور: - نویسنده: شمس‌الدین‌محمد حافظ - مصحح: محمد قزوینی
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۵۰۰۰ ریال
دیوان حافظ: از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
ناشر:شقایق
پدیدآور: - شاعر: شمس‌الدین‌محمد حافظ - مصحح: سیدمحمدکاظم قزوینی
قیمت:۶۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۵۰۰ ریال
دیوان حافظ: بر اساس غنی و قزوینی
ناشر:کتابسرای نیک
پدیدآور: - شاعر: شمس‌الدین‌محمد حافظ - به‌اهتمام: قاسم غنی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰ ریال