تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
اصول کارگردانی تئاتر
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: احمد دامود
قیمت:۱۷۹۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۳۴۲۵۰ ریال
بازیگری متد: شیوه اکتورز استودیو در پرورش بازیگر با بخش‌هایی درباره‌ی تفاوت‌های بازیگری در سینما و تئاتر
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: احمد دامود
قیمت:۱۵۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۱۶۲۵۰ ریال
تکنیک بازیگری
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: استلا آدلر - مترجم: احمد دامود
قیمت:۱۵۹۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۱۹۲۵۰ ریال
درباره کارگردانی فیلم
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - مترجم: احمد دامود - نویسنده: دیوید ممت
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۹۰۰۰۰ ریال
کار عملی بازیگر
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - مترجم: احمد دامود - نویسنده: رابرت بندتی
قیمت:۱۶۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۲۳۷۵۰ ریال