تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
اصول کارگردانی تئاتر
ناشر: نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: احمد دامود
قیمت کتاب: ۱۷۹۰۰۰ ریال
بازیگری متد: شیوه اکتورز استودیو در پرورش بازیگر با بخش‌هایی درباره‌ی تفاوت‌های بازیگری در سینما و تئاتر
ناشر: نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: احمد دامود
قیمت کتاب: ۳۳۵۰۰۰ ریال
تکنیک بازیگری
ناشر: نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: استلا آدلر - مترجم: احمد دامود
قیمت کتاب: ۱۸۹۰۰۰ ریال
درباره کارگردانی فیلم
ناشر: روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: دیوید ممت - مترجم: احمد دامود
قیمت کتاب: ۱۲۰۰۰۰ ریال
کار عملی بازیگر
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: رابرت بندتی - مترجم: احمد دامود
قیمت کتاب: ۲۱۰۰۰۰ ریال