تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
شبکه‌های اجتماعی: ابعاد و مفاهیم
ناشر:ساکو
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی محمودی - نویسنده: علیرضا محمودی
قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
مدیریت عملیات خدمات
ناشر:حق‌شناس
پدیدآور: - نویسنده: رضا اسماعیل‌پور - نویسنده: مجتبی محمودی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
مهر و ماه: لقمه انگلیسی (واژگان؛ گرامر) نهم
ناشر:مهروماه
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی محمودی - نویسنده: آمنه جعفری
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
مهر و ماه: لقمه زبان هشتم (واژگان و گرامر)
ناشر:مهروماه
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی محمودی - نویسنده: مونا قاسمی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰