تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
درباره کارگردانی فیلم
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - مترجم: احمد دامود - نویسنده: دیوید ممت
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۹۰۰۰۰ ریال
درست و نادرست: بدعت و عقل سلیم برای بازیگر
ناشر:افراز
پدیدآور: - نویسنده: دیوید ممت - مترجم: علی منصوری
قیمت:۹۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۷۱۲۵۰ ریال