تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
ردیف میرزا عبدالله برای سنتور
ناشر: هستان
پدیدآور: - نویسنده: پشنگ کامکار
قیمت کتاب: ۸۰۰۰۰۰ ریال
سپیده: سی قطعه ترانه برای سنتور
ناشر: هستان
پدیدآور: - نویسنده: پشنگ کامکار
قیمت کتاب: ۱۷۰۰۰۰ ریال
شیوه سنتور نوازی
ناشر: هستان
پدیدآور: - نویسنده: پشنگ کامکار
قیمت کتاب: ۷۰۰۰۰۰ ریال
گلنار : سی قطعه ترانه برای سنتور
ناشر: هستان
پدیدآور: - نویسنده: پشنگ کامکار - نویسنده: مجتبی زمانی
قیمت کتاب: ۲۴۰۰۰۰ ریال
یادگاران : چهل قطعه ترانه برای سنتور در دستگاه همایون و بیات اصفهانی
ناشر: هستان
پدیدآور: - نویسنده: پشنگ کامکار
قیمت کتاب: ۳۲۰۰۰۰ ریال