تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
2262- آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
ناشر: دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی قره
قیمت کتاب: ۱۴۰۰۰۰ ریال
اصول آموزش کشتی 1 (رشته تربیت بدنی)
ناشر: دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی رضایی‌صوفی - ویراستار: محمدعلی قره
قیمت کتاب: ۱۶۰۰۰ ریال