تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
2262- آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی قره
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰ ریال
اصول آموزش کشتی 1 (رشته تربیت بدنی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی رضایی‌صوفی - ویراستار: محمدعلی قره
قیمت:۱۶۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۲۰۰۰ ریال