تعداد يافت شده (۴۰) صفحه ۱ از ۳
کنکور کارشناسی ارشد معماری: دروس فنی ساختمان (3) عناصر و جزئیات، خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده موضوعی ...
ناشر: آزاده
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۲۴۰۰۰۰ ریال
%سیستم‌های ساختمانی در معماری
ناشر: آزاده
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۱۶۰۰۰۰ ریال
1001 مدل پنجره
ناشر: سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۷۰۰۰۰ ریال
1001 نقشه معماری و محاسباتی "در زمین‌های محدود": شامل پلان‌های مسکونی و جزئیات اجرایی براساس ضوابط و مقررات معماری و...
ناشر: آزاده
پدیدآور: - تهیه و تنظیم: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۱۲۰۰۰۰ ریال
آزمون‌های نظام مهندسی عمران (بخش محاسبات) پایه 1 و 2 و 3
ناشر: سیمای دانش
پدیدآور: - تهیه و تنظیم: مهدی پرنا - تهیه و تنظیم: محمد پرنا
قیمت کتاب: ۱۴۰۰۰۰ ریال
آزمون‌های نظام مهندسی عمران (بخش نظارت) پایه 1 و 2 و 3
ناشر: سیمای دانش
پدیدآور: - تهیه و تنظیم: مهدی پرنا - تهیه و تنظیم: محمد پرنا
قیمت کتاب: ۱۳۵۰۰۰ ریال
آزمونهای استخدامی عمران
ناشر: سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۱۳۵۰۰۰ ریال
بانک جامع نقشه و دتایل‌های ساختمانی (جزئیات اجرایی ساختمان)
ناشر: آزاده
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۱۶۰۰۰۰ ریال
پیرامون بر مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
ناشر: سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا - نویسنده: محمد پرنا
قیمت کتاب: ۳۲۰۰۰۰ ریال
پیرامونی بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان "طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه"
ناشر: سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۱۹۵۰۰۰ ریال
پیرامونی برآیین نامه بتن ((آّبا))
ناشر: سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۱۷۰۰۰۰ ریال
راهیان ارشد: بانک نکات مجموعه معماری 16
ناشر: آزاده
پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا
قیمت کتاب: ۳۰۰۰۰۰ ریال