تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
... اما ابرها ..
ناشر: چشمه
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: مهدی نوید
قیمت کتاب: ۲۹۰۰۰۰ ریال
در انتظار گودو؛ بکت؛ علیزاده
ناشر: بیدگل
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: علی‌اکبر علیزاده
قیمت کتاب: ۱۸۰۰۰۰ ریال
دوازده قطعه کوتاه: نمایشنامه
ناشر: بیدگل
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: علی‌اکبر علیزاد
قیمت کتاب: ۲۶۰۰۰۰ ریال
مالون می‌میرد
ناشر: ثالث
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: سهیل سمی
قیمت کتاب: ۱۱۰۰۰۰ ریال
متن‌هایی برای هیچ
ناشر: نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: علی‌رضا طاهری‌عراقی
قیمت کتاب: ۱۰۰۰۰۰ ریال
ننامیدنی
ناشر: چشمه
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: مهدی نوید
قیمت کتاب: ۳۵۰۰۰۰ ریال
همچنان به هیچ وجه
ناشر: جامی
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: وحید منوچهری‌واحد
قیمت کتاب: ۵۰۰۰۰ ریال
همه‌ی افتادگان : نمایشنامه
ناشر: نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: مراد فرهادپور
قیمت کتاب: ۱۲۰۰۰۰ ریال
وات: داستان فرانسه
ناشر: ققنوس
پدیدآور: - نویسنده: ساموئل بکت - مترجم: سهیل سمی
قیمت کتاب: ۱۶۰۰۰۰ ریال