تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
روش و طرح تحقیق کیفی "انتخاب از میان پنج رویکرد تحقیق کیفی"
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - مترجم: طهمورث حسنقلی‌پور - نویسنده: جان‌دبلیو کرسول
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۵۰۰۰ ریال
سیستمهای خرید و انبارداری
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: طهمورث حسنقلی‌پور - نویسنده: رحیم محترم‌قلاتی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۸۷۵۰۰ ریال
فرایند برون‌سپاری
ناشر:نگاه دانش ‌نوین
پدیدآور: - نویسنده: سیدرضا سیدجوادین - نویسنده: طهمورث حسنقلی‌پور
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۰۰۰۰ ریال
مدیریت تبلیغات
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: طهمورث حسنقلی‌پور - نویسنده: مزتضی انوشه
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۷۵۰۰ ریال