تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
روش و طرح تحقیق کیفی "انتخاب از میان پنج رویکرد تحقیق کیفی"
ناشر: نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: جان‌دبلیو کرسول - مترجم: طهمورث حسنقلی‌پور
قیمت کتاب: ۶۰۰۰۰ ریال
سیستمهای خرید و انبارداری
ناشر: نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: طهمورث حسنقلی‌پور - نویسنده: رحیم محترم‌قلاتی
قیمت کتاب: ۴۵۰۰۰۰ ریال
فرایند برون‌سپاری
ناشر: نگاه دانش ‌نوین
پدیدآور: - نویسنده: سیدرضا سیدجوادین - نویسنده: طهمورث حسنقلی‌پور
قیمت کتاب: ۴۰۰۰۰ ریال
مدیریت تبلیغات
ناشر: نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: طهمورث حسنقلی‌پور - نویسنده: مزتضی انوشه
قیمت کتاب: ۵۰۰۰۰ ریال